XO Info Center – Webbaserad HR-PortalXO Info Center är en helt ny webbaserad portal som tillhandahålls av Ombord Data.
Med hjälp av XO Info Center får rederiets sjöanställda personal enkelt tillgång till den information rederiet har i PA-systemet Ombord Data XO.


Detta innebär bland annat information om:
  • Person- och adressuppgifter
  • Arbetstidsjournaler, löneavier
  • Aktuell löneutbetalning, ackumulerade årssaldo
  • Dokument som Friskintyg, pass m.fl.

Dessutom finns funktioner för:
  • Meddelande från rederiet
  • Begäran om adressändring
  • Begäran om byte av kontonummer

XO Info Center har utvecklats med ledorden enkelhet
samt hög säkerhet.
Enkelt att använda för användarna samt väldigt säker
datahantering.

Två lösningar finns för installation av XO Info Center:
  • Installation på server hos rederiet
  • Installation i molnet


Molnet är ett relativt nytt begrepp inom IT-världen som förenklat beskrivet är en plattform där program körs via nätet istället för på den egna datorn eller servern. Vi arbetar med Microsoft när det gäller detta och har en färdig lösning för att köra XO Info Center i molnet. Detta innebär att driften av XO Info Center säkerställs av Microsoft.


Mer information
Besök produktsidan för XO Info Center på Omborddata.se 

Förfrågningar
Jan Öberg
Sjöfart/avtal, försäljning, support och utbildning.
040 - 60 717 60
jan [at] omborddata.se
Copyright xoinfocenter.se